115 Disco 10-13 år F4 onsdag 17.15 Ida

Ni dansar på söndagens föreställning kl. 17.00 

Tid för extrarepetition: tisdag 28/11 kl.17.00-17.30

Klädinformation:

Ni får låna från dansskolan: solroskläder

Ni fixar själva: ingenting