117 Disco 12 år+ M6 torsdag 20.00 Ida

Ni dansar på alla föreställningar. lördag kl. 18.00 & söndag kl. 12.00 & 17.00

Tid för extrarepetition: tisdag 28/11 kl. 18.00-18.30

Klädinformation:

Ni får låna från dansskolan: gröna toppar

Ni fixar själva: svarta byxor