407 Commercial Jazz 12 år+ M5+ söndag 13.00 Jonna O

Ni dansar på alla föreställningar. lördag kl. 18.00 & söndag kl. 12.00 & 17.00

Tid för extrarepetition: tisdag 28/11 kl. 18.00-18.30

Klädinformation:

Ni får låna från dansskolan: gröna dräkter

Ni fixar själva: ingenting