600 Streetjazz 13-16 år N1/F2 torsdag 19.00 Jonathan A

Ni dansar på lördagens föreställning kl. 18.00 

Tid för extrarepetition: onsdag 29/11 kl. 17.00-17.30

Klädinformation:

Ni får låna från dansskolan: gröna toppar

Ni fixar själva: svarta byxor