Anmälan

Anmälan till kurserna sker här på hemsidan under fliken Kursinformation, Schema.

 

Betalningsinformation

Priserna varierar beroende på vilken kurs man vill gå, priset för varje kurs finns i schemat.

Dansar du 2 kurser eller fler får du 5 % rabatt per kurs på terminspriset från och med kurs nr. 2.

Så om du dansar t.ex. 4 kurser får du 15% rabatt på terminspriset.

 

Betalning
Betalningsavi skickas ut via mail inför kursstart. Betalning sker enligt sista betalningsdatum, och med det OCR-nummer som framgår i antagningsbeskedet.

 

Ångerrätt
Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler(2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får antagningsbesked.

Om du använder din 14-dagars ångerrätt efter att undervisningsperioden har påbörjats sker återbetalning av avgiften för de kurstillfällen som återstår av undervisningsperioden efter att du har meddelat Let’s Move din avbokning.

 

Ångervecka
Utöver vad lagen kräver, erbjuder Let’s Move dig även en ångervecka.
Ångerveckan innebär att även om din ångerfrist löpt ut så har du möjlighet att under terminens första kursvecka ångra dig. Avbokning enligt ångervecka skall meddelas till Let’s Move senast 6 dagar efter att kursen har påbörjats. För att avboka maila till ekonomi@letsmove.info eller fyll i ett avbokningsformulär i receptionen.

 

Sjukdom, skada eller annat förhinder
Utöver vad som behandlas under avsnitten ångerrätt och ångervecka (se ovan) är avbokning av pågående period inte möjlig. Undantag gäller vid långvarig sjukdom eller flytt från ort , eller annan jämförbar anledning som omöjliggör deltagande och som du inte hade kunnat förutse. I dessa fall behöver Let’s Move få se läkarintyg, flyttanmälan eller dylikt som styrker detta för att återbetalning av avgift ska kunna göras.

Om du avbryter ditt deltagande p.g.a. sjukdom, skada, flytt till annan ort eller dylikt skall du omedelbart meddela Let’s Move.  Läkarintyg skall vara Let’s Move tillhanda inom två veckor från att du meddelat att du avbryter ditt deltagande. Återbetalning sker för de undervisningstillfällen som återstår av perioden från och med att du har meddelat Let’s Move. Let’s Move tar ut en administrationsavgift på 150:- för att göra återbetalningen.

 

Avbokning och återbetalning
När du gör en avbokning upphör ditt avtal med Let’s Move att gälla.

För att undvika missförstånd ber vi att du mejlar din avbokning till ekonomi@letsmove.info eller fyll i ett avbokningsformulär i receptionen.

Ange dina personuppgifter och vilken kurs avbokningen gäller. Har du rätt till återbetalning meddelar du även bank och bankkonto till vilket återbetalning skall ske. Let’s Move återbetalar den avgift du har rätt till snarast möjligt efter att vi har emottagit dina bankuppgifter. Dock senast inom 30 dagar från att vi har emottagit din avbokning.

 

Påminnelse om betalning
Måste vi påminna om betalning tillkommer en förseningsavgift på 150:-.

 

Delbetalning

Självklart finns alternativet att dela upp kursavgiften på 2 betalningstillfällen. Detta sker mot en avgift på 50 kr. Observera att du binder dig att betala hela kursen vid anmälan. Meddela Let’s Move om du vill delbetala innan första betalning.