Nedan kan ni se uppdelningen som gjorts för varje föreställning.