Hösten 2023

NÄSTA KURSSTART VECKA 35

Så här bokar du

Nybörjare?

Välj först ”Kurser för nybörjare” eller ”Nyheter för vuxna”. Välj sedan stil och den grupp som passar i nivå och ålder. Du kan boka plats till en eller flera kurser. Har du inte dansat tidigare så ska du inte anmäla dig till någon av de kurser som inte finns under ”Kurser för nybörjare”. Man följer sin grupp termin efter termin. Är man inte nöjd med sin grupp eller om tiden inte passar så kan vi erbjuda en grupp på liknande nivå.

När du bokar godkänner du våra boknings och betalvillkor.

Dansare med förkunskaper?

Om du dansat tidigare och vill gå i en grupp på fortsättning, medel eller avancerad nivå MAILA OSS. Så hjälper vi er att hitta den grupp som passar bäst. Man följer sin grupp termin efter termin. Är man inte nöjd med sin grupp eller om tiden inte passar så kan vi erbjuda en grupp på liknande nivå.

Vi tar inte emot nybörjare i grupper som inte är för nybörjare.

När du bokar godkänner du våra boknings och betalvillkor.

Betala inte för kursen innan du testat första gången och bestämt dig för att fortsätta! Vill du avboka en kurs måste det göras via mail senast dagen innan andra kurstillfället för att man inte ska bli betalningsskyldig för hela kursen.

Stort TACK till