Bokningsvillkor

Anmälan

Anmälan till kurserna sker här på hemsidan under fliken Kursinformation, Schema. När man anmält sig till en kurs så får man ett mail med information om kursen. Man får sedan ett antagningsbesked om man fått en plats i gruppen. När man anmäler sig till en kurs godkänner man även att anmälan fortsätter även till nästa termin. Man måste aktivt avboka sin plats i rätt tid för att inte bli betalningsskyldig.

Betalningsinformation

Priserna varierar beroende på vilken kurs man vill gå, priset för varje kurs finns i schemat. I priset ingår de antal kurstillfällen som står i schemat på varje kurs.

Mängdrabatt

När du väljer att dansa fler kurser så får man rabatt efter följande system:

Kurs 1 – 2 Fullt pris 

Kurs 3 – 5 10% rabatt

Kurs 6 – 8 20% rabatt

Kurs 9 och fler 30% rabatt

Rabatten får man på det totala beloppet för alla kurser.

Mängdrabatten kan inte kombineras med andra rabatter.

Betalning
Betalningsavi skickas ut via mail i samband med vår kursstart. Betalning sker enligt sista betalningsdatum, och med det OCR-nummer som framgår i antagningsbeskedet.

Delbetalning
Självklart finns alternativet att dela upp kursavgiften. Man kan välja att dela upp avgiften på 2 betalningstillfällen, behöver du dela upp det på fler tillfällen ber vi er kontakta kontoret via mail. Detta sker mot en avgift på 100 kr. Observera att du binder dig att betala hela kursen vid anmälan. Meddela Let’s Move om du vill delbetala innan första betalning.

Ångerrätt
Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler(2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får antagningsbesked.

Om du använder din 14-dagars ångerrätt efter att undervisningsperioden har påbörjats sker återbetalning av avgiften för de kurstillfällen som återstår av undervisningsperioden efter att du har meddelat Let’s Move din avbokning.

Ångervecka
Utöver vad lagen kräver, erbjuder Let’s Move dig även en ångervecka.
Ångerveckan innebär att även om din ångerfrist löpt ut så har du möjlighet att under terminens första kursvecka ångra dig. Avbokning enligt ångervecka skall meddelas till Let’s Move senast 6 dagar efter att kursen har påbörjats. Du måste avboka din kurs senast dagen innan andra kurstillfället. För att avboka maila till ekonomi@letsmove.info

Sjukdom, skada eller annat förhinder
Utöver vad som behandlas under avsnitten ångerrätt och ångervecka (se ovan) är avbokning av pågående period inte möjlig. Undantag gäller vid långvarig sjukdom eller flytt från ort , eller annan jämförbar anledning som omöjliggör deltagande och som du inte hade kunnat förutse. I dessa fall behöver Let’s Move få se läkarintyg, flyttanmälan eller dylikt som styrker detta för att återbetalning av avgift ska kunna göras.

Om du avbryter ditt deltagande p.g.a. sjukdom, skada, flytt till annan ort eller dylikt skall du omedelbart meddela Let’s Move. Läkarintyg skall vara Let’s Move tillhanda inom två veckor från att du meddelat att du avbryter ditt deltagande. Återbetalning sker för de undervisningstillfällen som återstår av perioden från och med att du har meddelat Let’s Move. Let’s Move tar ut en administrationsavgift på 150:- för att göra återbetalningen.

Avbokning och återbetalning
När du gör en avbokning upphör ditt avtal med Let’s Move att gälla. Du måste avboka din kurs senast dagen innan andra kurstillfället. Har du betalat 100kr för att testa en gång har du tom dagen innan nästa tillfälle på dig att avboka. För att undvika missförstånd ber vi att du mejlar din avbokning till ekonomi@letsmove.info Ange dina personuppgifter och vilken kurs avbokningen gäller. Har du rätt till återbetalning meddelar du även bank och bankkonto till vilket återbetalning skall ske. Let’s Move återbetalar den avgift du har rätt till snarast möjligt efter att vi har emottagit dina bankuppgifter. Dock senast inom 30 dagar från att vi har emottagit din avbokning.

Påminnelse om betalning
Måste vi påminna om betalning mer än en gång tillkommer en förseningsavgift på 60:-. Den 3:e påminnelsen är en inkasso med en inkassoavgift på 180kr.